EU-politiikka

EU:n ENERGY STAR -ohjelma perustuu Euroopan unionin neuvoston 12. huhtikuuta 2003 hyväksymään Yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin väliseen sopimukseen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta. ENERGY STAR -ohjelman hallintoyksikön muodostavat Euroopan komissio (DG ENERGY) ja neuvonantajina toimivat jäsenvaltiot sekä Euroopan yhteisön ENERGY STAR -lautakunnan (ECESB) jäsenten asiantuntijat. Komission työsuunnitelma antaa yleiskuvan ECESB:n kanssa tehtävän yhteistyön päämäärästä ja sen suunnitelmasta. Tavoitteena on esimerkiksi Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston näyttöjen ja kuvantamislaitteiden vaatimusten uudelleen määrittely (ks. ladattavat pdf-tiedostot sivun oikeassa reunassa). EU:n ENERGY STAR -ohjelman edistämiseen liittyvät toimet, kuten tämä www-sivusto, kuuluvat SAVE-ohjelmaan, joka on nykyään osa Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa (IEE).

Toimistolaitteiden energiatehokkuuden kannalta tärkeä EU-lainsäädäntö sisältää:

Edellä mainittujen (ja muiden) toimenpiteiden tärkeät poliittiset päämäärät ovat:

Euroopan ilmastonmuutosohjelma (ECCP) koordinoi Euroopan komission Kioton puitteissa tehdyt toimet. Tässä on linkkejä energiatehokkaisiin toimistolaitteisiin liittyviin eri maiden tai maaryhmien tekemiin aloitteisiin.

EU:n toimistolaitteiden kaikkiin eri ympäristönäkökohtiin liittyvät politiikat ja toimenpiteet, jotka eivät erityisesti painota energianäkökulmaa:

Esimerkkinä EU:n politiikasta IT-laitteiden käytön edistämisen alalla voidaan mainita eEurope 2005 -ohjelma, jota toteutetaan E-Learning, E-Finance, E-Health ja E-Commerce -ohjelmien kautta.

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman toimistoalan vapaaehtoisia toimia ovat Green Light -ohjelma ja ulkoisten virtalähteiden menettelytapasäännöt.