CRT- vs LCD-scherm

Omdat er nog steeds matige LCD schermen en zeer goede CRT bestaan blijft controle van de specificaties in de EU ENERGY STAR database belangrijk. Echter ...

In het algemeen verbruiken LCD-schermen 50 tot 70% minder energie in 'aan'-stand dan conventionele CRT-schermen (Cathode Ray Tube). Een recent onderzoek door LBNL op gebied van computerschermen toonde aan dat de 15" LCD schermen in hun onderzoek slechts 30% van de energie van de onderzochte 15" CRT-schermen verbruikten. De 17" LCD-schermen bleken een verbruik te kennen dat 50% lager lag dan dat van 17" CRT-schermen. Het voordeel van LCD-schermen lijkt kleiner te worden bij toename van de schermgrootte.

Grootte

Let wel, de schermdiagonaal komt niet altijd overeen met de werkelijke schermweergave: een 16" LCD-scherm heeft vaak een werkelijke schermweergave die overeenkomt met dat van een 17" CRT-scherm.

In de 'uit'-stand (gesteld dat de aan-/uitschakelaar zich aan de laagspanningskant van de netadapter bevindt) blijken LCD's en CRT's een vergelijkbaar vermogen te vragen: circa 2 Watt (komt overeen met circa 15 kWh/jaar, zie ook "netadapters"). Echter, veel CRT's zijn voorzien van een aan-/uitschakelaar op de netvoeding, terwijl de meeste LCD's voorzien zijn van een externe netadapter. In de 'slaapstand' bleken, volgens de LBNL-studie, de CRT's en LCD's gelijk te scoren met een gemiddeld verbruik van 2 Watt voor beide typen schermen. Samenvattend zou de energiebesparing van een LCD ten opzichte van een CRT meer dan 100 kWh/jaar kunnen bedragen, uitgaande van 8 werkuren per dag.

Besparingen

Afhankelijk van de lokale elektriciteitstarieven komt dit neer op een besparing van circa 30 euro per jaar of ongeveer 150 euro gedurende een levensduur van 5 jaar. Tezamen met de andere voordelen op gebied van ruimtebesparing, een trillingsvrij beeld en de mogelijke besparingen op energie benodigd voor koeling is het LCD-scherm mogelijk niet alleen de meest energiezuinige optie, maar kan het ook een economisch rendabele investering zijn voor de kantooromgeving of thuiswerkers die lange dagen maken.

Zeker nu dat de vroegere nadelen van LCD-schermen zijn ondervangen is er bijna geen gebied meer waar LCD niet toegepast zouden kunnen worden: de meest recente generatie LCD-schermen scoort gelijk aan of zelfs beter dan de meeste CRT-schermen op gebied van luminantie, na-ijleffect, helderheid, etc.

 

Met dank aan: ADEME (Frans EnergieAgentschap) - Future Electronics project.

Power Levels in New Monitors and Personal Computers, LBNL-48581, juli 2002. Download op: http://enduse.lbl.gov/Info/LBNL-48581.pdf