EU-politikk

EUs ENERGY STAR-program følger av en avtale mellom den amerikanske regjeringen og EU og omfatter en koordinering av frivillig energimerking av kontorutstyr. Avtalen ble vedtatt av Europarådet i april 2003. Styringsorganet for ENERGY STAR er EU-kommisjonen, DG Energi (DG ENERGY), med rådgivning fra medlemslandene og interessentenes eksperter i European Community ENERGY STAR Board (ECESB). Kommisjonens arbeidsplan gir et overblikk over rekkevidden og planleggingen av arbeidet i ECESB. Aktuelle temaer inkluderer revisjon av utstyrsspesifikasjonene for skjermer og bildebehandlingsutstyr i samarbeid med US EPA (den amerikanske miljøvernmyndigheten) (se nedlasting av pdf i høyre kolonne). Aktiviteter for å markedsføre EU ENERGY STAR, som f.eks. dette nettstedet, er en del av SAVE-programmet, som nå er en del av Intelligent Energy - Europe-programmet (IEE).

EU-lovgivning som kan være relevant for energieffektivt kontorutstyr inkluderer:

De relevante policymålene for disse (og andre) tiltak er:

EU-kommisjonens innsats når det gjelder rammeverket for Kyoto-avtalen er koordinert innenfor EUs klimahandlingsprogram (ECCP). Lenker til initiativ i enkeltland eller grupper av land, som er relatert til energieffektivt kontorutstyr, finner du her (ECCP).

EU-politikk og tiltak som er relaterte til alle miljøaspekter når det gjelder kontorutstyr, uten spesiell vektlegging på energi, er eksempelvis:

Et eksempel på EUs politikk for å fremme bruken av IT-utstyr er eEurope 2005-programmet, beregnet på e-læring, e-finans, e-helse og e-handel.

Frivillige ordninger innenfor kontorsektoren i IEE-programmet er GreenLight-programmet og Retningslinjer for ekstern strømforsyning.