ENERGY STAR-markedet


ENERGY STAR er et internasjonalt frivillig merkesystem for energieffektivitet. Det ble startet av US Environment Protection Agency (EPA, de amerikanske miljøvernmyndighetene) i 1992. Gjennom en avtale med amerikanske myndigheter deltar også Det europeiske fellesskap i ENERGY STAR-programmet for kontorutstyr.

I 2007 representerte Den europeiske unionen (EU-27) et marked på over 494 millioner forbrukere, eller 49% av alle ENERGY STAR-land sammenlagt (EF, USA, Canada, Japan, Taiwan og Australia). I 2006 absorberte dette markedet 79 millioner PC-er (inkl. cirka 48 millioner bærbare PC-er) (Gartner, IDC), 12 millioner PC-skrivere og 2 millioner kopimaskiner. EF har en markedsverdi på rundt 170 milliarder euro pr. år (EICTO), eller omtrent en tredjedel av det totale IKT-maskinvaremarkedet i dagens ENERGY STAR-land. Dette viser at det er et betydelig potensial for vekst.

Markedsandelen i de ulike EF-landene varierer markant, som vist i tabellen nedenfor (kilde: Eurostat 2005).

Installerte PC-er (i millioner)

PC-er pr, 100 innbyggere
Landen 1990 2000 2001 2004

2001 2004
AT Østerrike 0,5 2,30 2,40 4,80 30 59
BE Belgia 0,9 3,50 3,70 4,87 36 47*
BG Bulgaria 0,36 0,40 0,54 5 15
CY Kypros 0,005 0,15 0,17 0,39 25 47
CZ Den tsjekkiske republikk 0,12 1,25 1,40 3,07 14 30
DE Tyskland 6,5 27,60 29,00 65,40 35 69
DK Danmark 0,6 2,30 2,40 4,26 45 79
EE Estland 0,22 0,25 0,47 18 36
EL Hellas 0,2 0,80 0,90 1,36 8 29
ES Spania 1,1 5,80 6,80 21,50 17 52
FI Finland 0,5 2,10 2,20 2,98 42 57
FR Frankrike 4 17,90 20,00 30,45 34 50
HU Ungarn 0,1 0,87 1,00 3,14 10 32
IE Irland 0,3 1,40 1,50 1,88 39 46
IT Italia 2,1 10,30 11,30 26,94 20 47
LT Litauen 0,24 0,26 0,59 7 26
LU Luxemburg 0,1 0,20 0,20 0,31 52 67
LV Latvia 0,34 0,36 0,92 15 27
MT Malta 0,005 0,08 0,09 0,13 23 33*
NL Nederland 1,4 6,30 6,90 12,09 43 74
PL Polen 0,3 2,67 3,30 13,88 9 36
PT Portugal 0,3 1,10 1,20 4,14 12 41
RO Romania 0,01 0,71 0,80 1,13 4 12
SE Sverige 0,6 4,50 5,00 6,87 56 77*
SI Slovenia 0,55 0,55 1,15 28 58
SK Slovakia 0,74 0,80 2,11 15 39
UK Storbritannia 6,2 20,20 22,00 38,86 37 65
EU27 TOTALT 253

54

EØS-EFTA
NO Norge 0,90 2,20 2,30 2,62 51 72
IS Island 0,00 0,10 0,10 0,10 42 86
LI Liechtenstein

Sammenlign:
USA USA 54,2 161 178 240 65 83*
JP Japan 7,4 40 44 61 35 48*
Kilde: Eurostat 2005 (data 2004) *

Merk: Prognose 2004 er en enkel ekstrapolering basert på vekstraten for 2001/2002, uten korrigeringer for potensielle stagnasjoner i markedene