Varför köpa ENERGY STAR för hemmet?

Ska du köpa en ny PC och skrivare för hemmabruk? Den årliga elanvändningen för den nya utrustningen kan bli så hög som mellan 350 och 400 kWh/år eller så låg som 40 kWh/år.

Under en genomsnittlig livslängd på 5-6 år (EU-genomsnitt) och med en elkostnad på 0,10 EUR/kWh skulle den mest energieffektiva ENERGY STAR-utrustningen kunna spara så mycket som 150 - 200 EUR (1380 - 1840 kronor) i energi för en enda PC + skrivare, för att inte tala om de besparingar i skrivarpapper (energi för papperstillverkningen) som du skulle kunna göra om du handlar smart och "grönt". Detta kan du uppnå genom att köpa den mest energieffektiva utrustningen i ENERGY STAR-databasen.

Besparingarna kan bli ännu större om du tänker dig att utöka till ett hemkontor med skanner, faxmaskin, kopiator, ADSL-modem, osv. vilket skulle kunna få den totala elanvändningen för din hemkontorsutrustning att stiga till 600 kWh/år (eller vara så låg som 60 kWh/år). Om du slutligen tänker dig ett hemnätverk med nya och äldre persondatorer kan du utan att veta om det lägga till mer än 30 % (>1000 kWh/år) till din årliga elräkning om du inte handlar smart och "grönt".

Vår ENERGY STAR-besparingskalkylator hjälper dig att göra beräkningen för ditt specifika fall. Avsnitten om Hur man bör köpa för persondatorer/bildskärmar och utrustning för kopiering, utskrift, mm. ger tips om köpstrategi, hantering av databaser och energisparfunktioner. Avsnitten om Ekoprofiler och EU-statistik avseende utsläpp av växthusgaser visar att ditt bidrag har betydelse.

Hemkontorsutrustning är den snabbast växande elslukaren i det genomsnittliga EU-hemmet och eftersom vi alla är konsumenter kan vi alla bidra till att använda mindre energi.