CRT- kontra LCD-skärm

Det finns dåliga LCD-skärmar och bra CRT-skärmar, så det är viktigt att kontrollera med specifikationerna i EU:s ENERGY STAR-databas. Men ändå...

LCD-skärmar (Liquid Crystal Display) förbrukar i genomsnitt 50 till 70 % mindre energi i aktivt läge än konventionella CRT-bildskärmar (Cathode Ray Tube, katodstrålerör). I en nyligen genomförd LBNL-undersökning (universitet i Kalifornien) av nya bildskärmar och persondatorer rapporteras att 15" LCD-skärmar förbrukar 30 % av den energi som konsumeras av en 15" CRT-skärm, och att 17" LCD-skärmar förbrukar ungefär 50 % av den energi som konsumeras av 17" CRT-skärmar i aktivt läge. Denna fördel tenderar att minska hos större LCD-skärmar.

Skärmstorlek

Observera att en bildskärms verkliga storlek inte behöver vara vad den verkar: En nominellt 16" LCD-skärm har ungefär samma yta som en nominellt 17" CRT-skärm.
Vid jämförelse av CRT- och LCD-skärmar i frånläge (när strömbrytaren är på kraftförsörjningens lågspänningssida), är energianvändningen liknande: Omkring 2 W (högst 15 kWh/år, se även kraftförsörjning). Många CRT-skärmar har dock fördelen av att ha en "äkta" avstängningsknapp vid kraftförsörjningens högspänningsdel, medan de flesta LCD-skärmar har en extern kraftförsörjning.
Enligt LBNL-undersökningen är energianvändningen i viloläge ungefär densamma för LCD- och CRT-skärmar, omkring 2 W.

Energisparande bildskärm

För en 8-timmars arbetsdag kan energibesparingen vid val av en LCD-skärm istället för en CRT-skärm av samma storlek vara avsevärt större än 100 kWh/år.
Beroende på din lokala elkostnad kan detta innebära besparingar på upp till 160 kronor/år och upp till 800 kronor under produktens hela livscykel. Tillsammans med andra fördelar - mindre utrymmeskrävande, stabilare bild och möjligen mindre behov av luftkonditionering - kan LCD-skärmen därför vara inte bara det bästa miljövalet men också ekonomisk i fråga om ägandekostnad för kontorsanställda eller elkonsumenter i hemmet.
Särskilt nu när vissa av LCD-teknikens tidigare stötestenar har undanröjts finns det knappt ett område där LCD-skärmar kan uteslutas: Den senaste generationen av LCD-skärmar kan nu tävla med och ofta överträffa CRT-specifikationerna i fråga om ljustäthet, ghosting-effekt, klarhet, osv.

Med benäget tillstånd från den franska energimyndigheten ADEME, Future Electronics project.

Energinivåer i nya bildskärmar och persondatorer, LBNL-48581, juli 2002. Kan hämtas ner från: http://enduse.lbl.gov/Info/LBNL-48581.pdf