Besparing av energi för papperstillverkningen - Dubbelsidig kopiering

Vilket är det bästa sättet att spara energi vid kopiering eller utskrift? Du kanske svarar "att köpa energieffektiv utrustning". Ja, det stämmer att låg energianvändning är viktigt. Men det finns ett annat sätt att göra intressanta energibesparingar, oftast till och med utan att behöva byta utrustning! Detta andra sätt är att använda båda sidor på pappersarket ("dubbelsidig kopiering").

Precis som för vilken annan produkt som helst förbrukas energi vid framställningen av papper, nästan 17 Watt*timmar [Wh] per pappersark (för återanvänt papper går det åt mindre energi, ungefär 12 Wh). Även om detta kanske inte verkar vara mycket, är det betydelsefullt i jämförelse med den energi som din kopiator eller skrivare förbrukar.

Ta till exempel en mellanstor kontorskopiator som producerar 50 sidor per minut. Vid kopiering kan denna kopiator förbruka upp till 1 000 Watt. En minuts kopiering resulterar alltså i en elkonsumtion på (1000 Watt * 60 sekunder) 17 Wh - precis lika mycket som för ett pappersark. Under dessa 60 sekunder kommer dock kopiatorn att ha bearbetat 50 pappersark i enkelsidigt läge. I detta exempel är "pappersenergin" 50 gånger större än elenergin!

Det är uppenbart att det vid framställningen av papper förbrukas mycket mer energi än det går åt för utskrift eller kopiering av samma papper. Detta är anledningen till att dubbelsidig utskrift/kopiering sparar mycket pengar. Livscykelanalyser på kontorsutrustning har visat att - vid beaktande av energin vid alla stadier av tillverkning, drift och bortskaffande - det främsta målet för kontoret verkligen är att spara papper. Papperskostnaden är också mycket högre än kostnaden för den el som förbrukas av utrustningen. Så om du också är intresserad av att spara pengar bör du inte glömma din användning av energi för papperstillverkningen och börja kopiera dubbelsidigt.

En användbar webbplats om minskning av pappersanvändningen är: http://eetd.lbl.gov/paper/counting/html/index.htm